kolmapäev, 13. mai 2015

Lindude raamat koos häältega Book CreatorÕpetaja Aile Anijärv koostas lindude nädalaks e-raamatu, kasutades selleks iPadi rakedust Book Ceator. See rakendus on imelihtne ja väga mitmekülgne vahend interaktiivse raamatu loomiseks. Kujundus täiest oma valida, saab lisada tekste, videoid ja hääli. Väga hea on seda iPadis vaadata iBook rakenduses. Kui aga on soov seda vaadata mõnes teises keskkonnas või vahendis, siis on vaja muuta raamat kas pdf formaati või video formaati. Nagu juuresolevalt näitelt näha, muutsime seekord raamatu videoks, sest siis tulevad kaasa ka helid.

Lõbusat katsetamist Book Creatoriga.


kolmapäev, 15. aprill 2015

Meil on rühmades Ipadid!

Oleme jõudnud oma arengus niikaugele, et saime igale rühmale oma IPadi. Õpetajad on omaks võtnud teadmise, et iPad on vaid vahend, millega saab õppetegevused teha mitmekülgsemaks ja huvitavamaks. IPadi kasutusele võtmisega on ilmsiks tulnud mitmed aspektid, mida varem õpetajad ei märganud. Niimõnegi rakenduse kasutamisega on õpetajad märganud, et osad oskused, mida arvati lastel kindlalt selged olevat, siiski seda ei ole. Just seoste mõistmine ja seoste loomine on oskus, millega tuleb rohkem tegeleda ja selleks on iPadi erinevad rakendused suureks abiks. Õpetajad kasutavad iPadi ka õppevideote kasutamiseks. Seda tehakse Appel tv abiga. Tänu õpetajate aktiivsele tegevusele ja ka nõudmisle oleme juba kolme rühma paigaldanud ekraanid.
Oleme õhinal ja jätkame vaimustusega.

Bussiga aastaaegade peatustesse

Märtsis toimusid meie lasteaias avatud tegevused, kus kõik õpetajad said näidata, mida põnevat nad oma tegevustes kasutavad. Meie Mürakarude rühm pakkus seekord võimaluse teha kaasa bussisõit aastaaegade peatustesses. Selle tarbeks oli õpetaja Aile monteerinud video. Soovitan kõigil vaadata ja võib lahkelt kasutada.

teisipäev, 27. mai 2014

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul lõpuseminar

Täna toimus lõpuseminar, kus kõik koolitusel osalejad andsid ülevaate oma tegemistest. Sealhulgas ka meie. Seminaril osalenute blogisid saab vaadata siin.

neljapäev, 22. mai 2014

Kokkuvõte meie arendusprojekti hetkeseisust.

Meie plaanitud sammud olid:
1. Kolleegidele jagada oma mõtteid koolitusel kuuldust ja blogi tutvustamine.
Sellega saime suurepäraselt hakkama. selgitasime ka oma arendusplaani, mille peale küll mõnelt õpetajalt natuke podisemist kuulsime, kuid üldjoontes kuulati meid huviga.
2. Erinevate internetikeskkondade tutvustamine õpetajatele, koolituspäeva organiseerimine.
Selle sammuga oleme vaid niipalju tegelenud, et meie blogis on google.doc, kuhu kogume linke. Aja puuduse tõttu koos me keskkondi uurinud ei ole.
3. Teiste kogemuste kogumine blogisse
Mõned postitused ja viited oleme blogisse lisanud. Siinkohal on jäänud sammu lahtimõtestamine poolikuks - kelle kogemusi me rohkem kogume, kas oma maja töötajate või sama valdkonna inimeste kogemusi. Blogis sai tehtud kõigile õpetajate juurde pääs, kui postitusi on teinud vaid siiski 2 õpetajat. Ilmselt mängib siin rolli ka see, et me keegi ei ole veel tekitanud sihikindlalt endale harjumust käia blogis kirjutada mida keegi põnevat tegi või leidis.
4. Küsitlus lasteaia õpetajatele IKT kasutamise kohta
Viisime läbi Google keskkonnas küsitluse lasteaia õpetajate hoiakute ja teadmiste kohta seoses IT valdkonnaga. Küsitluse tulemused andsid väga hea ülevaate ja sealt saadud infot saame võtta aluseks edasiste sammude seadmiseks.
Küsitlusest selgus, et kõik õpetajad kasutavad enamuses interneti keskkondi meisterdamise ideede otsimiseks ja õppetegevuse näitlikustamiseks. Hea meele oli näha, et õpetajad loetlesid väga erinevaid kodulehti, mida nad kasutavad oma töö ettevalmistamiseks ja tegevuste ilmestamiseks.
Üheks meie eesmärgiks oli suunata õpetajaid liituma erinevate veebikogukondadega. Küsitluse tulemus näitas, et meil on vaja veel teha selgitust, mida mõeldakse veebikogukonna mõiste alla. Sellekohast abi ka õpetajad ootavad.
56% õpetajatest nimetasid takistustena seoses tahvelarvuti kasutamisega õpetöös  oskuste ja teadmiste puudumise seadme kasutamiseks ja sobivate  rakenduste leidmiseks ning liigse infotulva.  Kõige suurem takistus on aga seadmete puudumine. Samas oli rõõm tõdeda, et õpetajad on enamuses valmis nutiseadmega tegutsema.
5. TERAKEse lasteaia tegevuste külastus
Sellekohased kokkulepped on sõlmitud sügiseks.

Lisaks meie planeeritud sammudele aga oleme lasteaeda soetanud 2 Ipadi, apple tv ning paar õpetajat on osalenud ka Ipadi kasutamise koolitusel. Mõned õpetajad kasutavad Ipadi tegevuste illustreerimiseks ja laste tegevuste jäädvustamiseks. Hetkel käivad läbirääkimised kogu meeskonna koolitamise osas TERA kooli õpetajaga.

Seega kokkuvõttes võib öelda, et selle lühikese ajaga on toimunud areng ja kuid tee, mida mööda kõnnime on veel pikka ja kurviline :)

kolmapäev, 21. mai 2014

Ettepanek järgmine:
Kui keegi leiab internetiavarustest mõne lehekülje, kus jagatakse putukate, loomade, lindude või isegi masinapargi häältega helifaile, siis tähendage need siia üles. Eriti kasulikud oleksid failid, mis käivituvad ka IPadis. ;)

teisipäev, 25. märts 2014

Meie esimesed sammud

Tänaseks päevaks oleme oma meeskonnale andnud esimest infot innovaatilisusekohta õppetöös. Kuna osa õpetajaid osaleb ka Ipadi koolitusel, siis on juba märgata esimesi säravaid silmi, kui räägime inovatsioonist õppetöös. Oleme rõõmsad, et alates märtsist on nüüd lasteaias kasutada kaks Ipad Airi ja appel tv koos projektoriga. Kohe kohe saab valmis ka küsitlus, mille kaudu saame kaardistatud õpetajate mõtted, mured ja ootused. Tegutseme sihikindlalt edasi!