teisipäev, 27. mai 2014

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul lõpuseminar

Täna toimus lõpuseminar, kus kõik koolitusel osalejad andsid ülevaate oma tegemistest. Sealhulgas ka meie. Seminaril osalenute blogisid saab vaadata siin.

neljapäev, 22. mai 2014

Kokkuvõte meie arendusprojekti hetkeseisust.

Meie plaanitud sammud olid:
1. Kolleegidele jagada oma mõtteid koolitusel kuuldust ja blogi tutvustamine.
Sellega saime suurepäraselt hakkama. selgitasime ka oma arendusplaani, mille peale küll mõnelt õpetajalt natuke podisemist kuulsime, kuid üldjoontes kuulati meid huviga.
2. Erinevate internetikeskkondade tutvustamine õpetajatele, koolituspäeva organiseerimine.
Selle sammuga oleme vaid niipalju tegelenud, et meie blogis on google.doc, kuhu kogume linke. Aja puuduse tõttu koos me keskkondi uurinud ei ole.
3. Teiste kogemuste kogumine blogisse
Mõned postitused ja viited oleme blogisse lisanud. Siinkohal on jäänud sammu lahtimõtestamine poolikuks - kelle kogemusi me rohkem kogume, kas oma maja töötajate või sama valdkonna inimeste kogemusi. Blogis sai tehtud kõigile õpetajate juurde pääs, kui postitusi on teinud vaid siiski 2 õpetajat. Ilmselt mängib siin rolli ka see, et me keegi ei ole veel tekitanud sihikindlalt endale harjumust käia blogis kirjutada mida keegi põnevat tegi või leidis.
4. Küsitlus lasteaia õpetajatele IKT kasutamise kohta
Viisime läbi Google keskkonnas küsitluse lasteaia õpetajate hoiakute ja teadmiste kohta seoses IT valdkonnaga. Küsitluse tulemused andsid väga hea ülevaate ja sealt saadud infot saame võtta aluseks edasiste sammude seadmiseks.
Küsitlusest selgus, et kõik õpetajad kasutavad enamuses interneti keskkondi meisterdamise ideede otsimiseks ja õppetegevuse näitlikustamiseks. Hea meele oli näha, et õpetajad loetlesid väga erinevaid kodulehti, mida nad kasutavad oma töö ettevalmistamiseks ja tegevuste ilmestamiseks.
Üheks meie eesmärgiks oli suunata õpetajaid liituma erinevate veebikogukondadega. Küsitluse tulemus näitas, et meil on vaja veel teha selgitust, mida mõeldakse veebikogukonna mõiste alla. Sellekohast abi ka õpetajad ootavad.
56% õpetajatest nimetasid takistustena seoses tahvelarvuti kasutamisega õpetöös  oskuste ja teadmiste puudumise seadme kasutamiseks ja sobivate  rakenduste leidmiseks ning liigse infotulva.  Kõige suurem takistus on aga seadmete puudumine. Samas oli rõõm tõdeda, et õpetajad on enamuses valmis nutiseadmega tegutsema.
5. TERAKEse lasteaia tegevuste külastus
Sellekohased kokkulepped on sõlmitud sügiseks.

Lisaks meie planeeritud sammudele aga oleme lasteaeda soetanud 2 Ipadi, apple tv ning paar õpetajat on osalenud ka Ipadi kasutamise koolitusel. Mõned õpetajad kasutavad Ipadi tegevuste illustreerimiseks ja laste tegevuste jäädvustamiseks. Hetkel käivad läbirääkimised kogu meeskonna koolitamise osas TERA kooli õpetajaga.

Seega kokkuvõttes võib öelda, et selle lühikese ajaga on toimunud areng ja kuid tee, mida mööda kõnnime on veel pikka ja kurviline :)

kolmapäev, 21. mai 2014

Ettepanek järgmine:
Kui keegi leiab internetiavarustest mõne lehekülje, kus jagatakse putukate, loomade, lindude või isegi masinapargi häältega helifaile, siis tähendage need siia üles. Eriti kasulikud oleksid failid, mis käivituvad ka IPadis. ;)

teisipäev, 25. märts 2014

Meie esimesed sammud

Tänaseks päevaks oleme oma meeskonnale andnud esimest infot innovaatilisusekohta õppetöös. Kuna osa õpetajaid osaleb ka Ipadi koolitusel, siis on juba märgata esimesi säravaid silmi, kui räägime inovatsioonist õppetöös. Oleme rõõmsad, et alates märtsist on nüüd lasteaias kasutada kaks Ipad Airi ja appel tv koos projektoriga. Kohe kohe saab valmis ka küsitlus, mille kaudu saame kaardistatud õpetajate mõtted, mured ja ootused. Tegutseme sihikindlalt edasi!

teisipäev, 25. veebruar 2014

Postituste tegemine Bloggeris

Ingrid Maadvere loodud videoõpetus sellest, kuidas luua blogi postitust. Naudi ja postita ;)

kolmapäev, 19. veebruar 2014

Lingikogu

Meie põneva lingikogu leiad aadressilt http://bit.ly/1oQVVe3
Jaga enda leide ka teistega ;)

Ja nüüd asume eesmärke seadma

Eilsest osaleme lasteaia naiskonnaga HITSA "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul". Juba oleme saanud targemaks, pole mõtet rapsida ja riistvara osta, kui pole selget eesmärki, mille jaoks ja kuidas seda kasutatakse.
Seega, nüüd asume oma konkreetset eesmärki sõnastama ja selle järgi konkreetseid samme seadma.
Meil on usku endasse ja julgust tegutseda, isegi siis, kui midagi vahepeal nässu läheb.

Meie 15 suurepärast ideed edaspidiseks tegutsemiseks

http://bit.ly/1gZU9BH

neljapäev, 13. veebruar 2014

Sillotsa Koolis võib uhke olla...

.... nii mitmegi asja üle. 
Tegutseme neljandat õppeaastat lasteaed põhikoolina. Asutuse liigi muutusega ei muutunud üksnes lasteaia nimi vaid ka laienesid võimalused. Nelja aastaga oleme jõudnud hetkeolukorda, kus meie rühmades on õpetajatel kasutuses arvutid, dataprojektori kasutamise võimalus ja kasutada on ka sülearvuti.  Kuna lasteaed asub kahes majas - 4 rühma lasteaiahoones ja koolieelikute rühm koolimajas, siis laienevad meie kooli  IT vahendite kasutusvõimalused ka koolieelikutele. Lähitulevikus soovime lasteaias õppetegevuses kasutusel võtta ka Ipade.
Oleme väga uhked, et meid valiti eelmisel aastal Lego WeDo robootika pilootprojektis osalejateks, kus tänasel päeval osaleb ringitegevuse kaudu koolieelikutset 20 last. Lapsed õpivad särasilmselt programmeerimise esimesi samme ja kilkavad rõõmust, kui nende robotid hakkavad liikuma.

Eriti uhked oleme oma lasteaia õpetajate üle, kes soovivad kaasaegsete vahenditega tööd teha ja edasi areneda. Leitakse erinevaid võimalus õppetegevuse mitmekesistamiseks ja info jagamiseks, näiteks kasutavad ühe rühma õpetajad lastevanematele info jagamiseks ka facebooki gruppi, mis toimib väga hästi.

Eesmärk on pidevalt areneda!