Neljapäev, 13. veebruar 2014

Sillotsa Koolis võib uhke olla...

.... nii mitmegi asja üle. 
Tegutseme neljandat õppeaastat lasteaed põhikoolina. Asutuse liigi muutusega ei muutunud üksnes lasteaia nimi vaid ka laienesid võimalused. Nelja aastaga oleme jõudnud hetkeolukorda, kus meie rühmades on õpetajatel kasutuses arvutid, dataprojektori kasutamise võimalus ja kasutada on ka sülearvuti.  Kuna lasteaed asub kahes majas - 4 rühma lasteaiahoones ja koolieelikute rühm koolimajas, siis laienevad meie kooli  IT vahendite kasutusvõimalused ka koolieelikutele. Lähitulevikus soovime lasteaias õppetegevuses kasutusel võtta ka Ipade.
Oleme väga uhked, et meid valiti eelmisel aastal Lego WeDo robootika pilootprojektis osalejateks, kus tänasel päeval osaleb ringitegevuse kaudu koolieelikutset 20 last. Lapsed õpivad särasilmselt programmeerimise esimesi samme ja kilkavad rõõmust, kui nende robotid hakkavad liikuma.

Eriti uhked oleme oma lasteaia õpetajate üle, kes soovivad kaasaegsete vahenditega tööd teha ja edasi areneda. Leitakse erinevaid võimalus õppetegevuse mitmekesistamiseks ja info jagamiseks, näiteks kasutavad ühe rühma õpetajad lastevanematele info jagamiseks ka facebooki gruppi, mis toimib väga hästi.

Eesmärk on pidevalt areneda!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar